Δεν υπάρχει Χάρτης

Date/Time
Date(s) - 01/03/2018 - 31/03/2018
All Day

Location
ΙΨΕΠΑ

Categories


Θέσεις εργασίας στο ΙΨΕΠΑ

Το Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Επαγγελματικής & Προσωπικής (ΙΨΕΠΑ) συνεχίζοντας την προσφορά του, αναπτύσσει τις υπηρεσίες που παρέχει προς το κοινό και αναζητά συνεργάτες για αγορά υπηρεσιών με στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής διαεπαγγελματικής ομάδας ειδικών στο χώρο της υγείας.

Ζητούνται:
1. Ειδικοί Εκπαιδευτικοί
2. Κλινικός ή Συμβουλευτικός ψυχολόγος
3. Κοινωνικοί Λειτουργοί
4. Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας
5. Εργοθεραπευτής
6. Λογοθεραπευτής

Απαραίτητα προσόντα:
1. Εγγραφή στο αντίστοιχο σώμα ή μητρώο, με άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος σε ισχύ
2. Πιστοποιημένη πείρα μετά την απόκτηση Άδειας Εξασκήσεως Επαγγέλματος τουλάχιστον 2 ετών

Επίσης ζητούνται:
Βοηθοί ομάδας/φροντιστές/συνοδοί

Απαραίτητα προσόντα:
Α) απόφοιτοι αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσης ή μέσης/τεχνικής εκπαίδευσης με τουλάχιστον διετή πείρα στην παροχή υπηρεσιών προς παιδιά με αυτισμό (αποδεδειγμένη με κοινωνικές ασφαλίσεις, βεβαίωση εργοδότη και σε περίπτωση αυτόεργοδότησης τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές από αποδέκτες των υπηρεσιών τους που να περιγράφουν περιληπτικά τις υπηρεσίες που έλαβαν).
Β) Δεκτές γίνονται αιτήσεις και από πτυχιούχους με πείρα όπως αναφέρεται πιο πάνω (συνοδοί παιδιών με αυτισμό, κ.α.)

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας μαζί με πιστοποιητικά σπουδών, πιστοποιητικά εγγραφής στο ανάλογο μητρώο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Κύπρο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ipsepa.com

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στο 70009057.