Δεν υπάρχει Χάρτης

Date/Time
Date(s) - 01/10/2019 - 30/06/2020
9:00 πμ - 3:00 μμ

Location
ΙΨΕΠΑ

Categories


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατοίκους Κύπρου

Το Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης (ΙΨΕΠΑ), συνεχίζοντας να εμπλουτίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει και να αναβαθμίζει την ποιότητα των προγραμμάτων του, προχώρησε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) και την Εταιρεία Γνωσιακών και Συμπεριφοριστικών Σπουδών(ΕΓΣΣ). Το ΙΕΘΣ είναι ένας ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών με αναγνώριση στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Το ΙΕΘΣ στοχεύει στην προώθηση της κλινικής έρευνας σε σχετικά θέματα, τη διάδοση του Γνωσιακού – Συμπεριφοριστικού Μοντέλου μέσω επιστημονικών εκδηλώσεων και εκδόσεων και τη παροχή κλινικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους ψυχολόγους και ψυχίατρους. Η ΕΓΣΣ είναι κρατικά αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο του ΙΕΘΣ.

Στόχος της συνεργασίας είναι η μεταφορά υπηρεσιών και προγραμμάτων που προσφέρει το ΙΕΘΣ στη Κύπρο, όπως, η εκπαίδευση ειδικών ψυχικής υγείας στη Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Ψυχοθεραπειών (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies – EABCT). Παράλληλα θα προσφέρονται μια σειρά από προγράμματα που θα απευθύνονται σε Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας ή και στο κοινό.

Εγκαινιάζοντας τη συνεργασία αυτή το ΙΨΕΠΑ, το ΙΕΘΣ και η ΕΓΣΣ ανακοινώνουν την έναρξη τετραετούς προγράμματος εκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία το οποίο οδηγεί σε αυτόματα σε accreditation από τη European Association for Behavioural and Cognitive Therapies–EABCT μέσω της Greek Behavioural Association. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται μόνο σε Ψυχίατρους και Ψυχολόγους.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας είναι οργανωμένο σε έξι εκπαιδευτικές ενότητες: τέσσερις ενότητες για ενήλικες (α’ – δ’) και δύο ανεξάρτητες προαιρετικές ενότητες για παιδιά και εφήβους (ε’ – στ’). Η επιτυχής παρακολούθηση κάθε ενότητας οδηγεί σε επίσημη βεβαίωση σπουδών από κρατικά αναγνωρισμένο Κέντρο δια βίου μάθησης. Η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων ενοτήτων για ενήλικες οδηγεί αυτόματα σε accreditation από τη http://www.eabct.euEuropean Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών θα βρείτε στη διεύθυνση https://cbt.edu.gr/erg/spoudes. Τα μαθήματα για το πρόγραμμα της Κύπρου θα πραγματοποιούνται σε Σαββατοκύριακα από τις 9πμ μέχρι τις 3μμ ακολουθώντας ακριβώς τις ίδιες θεματικές και από τους ίδιους εκπαιδευτές.
Η διδασκαλία στη Κύπρο θα γίνεται σε συνδυασμό επί τόπου διδασκαλίας και διαδικτυακής σύνδεσης στο χώρο του ΙΨΕΠΑ σε ζωντανή αναμετάδοση. Για τα μαθήματα που θα γίνονται μέσω διαδικτύου οι εκπαιδευτές στην Ελλάδα θα συνδέονται αποκλειστικά για την ομάδα των εκπαιδευόμενων που θα συμμετέχουν με δυνατότητα διάδρασης μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων για συζήτηση και ερωτήσεις.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για την ενότητα α’ είναι 2.250 ευρώ, για την ενότητα β’ 2.450 ευρώ, ενώ για τις ενότητες γ’ και δ’ είναι 1.350 ευρώ συν την εποπτεία. Τα δίδακτρα για τις προαιρετικές ενότητες ε’ και στ΄ (θεραπεία παιδιών και εφήβων) είναι 480 ευρώ για την καθεμία συν την εποπτεία για τη στ’ ενότητα.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές της γ’ και δ’ ενότητας, οι οποίοι δεν ιδιωτεύουν ή δεν απασχολούνται σε δομές που παρέχουν ψυχοθεραπευτικό έργο, να συνεργαστούν με το Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών χαμηλού κόστους του ΙΨΕΠΑ για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax 0030 210 3840803, e-mail: info@cbt.edu.gr). Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει των βιογραφικών τους και αξιολόγησης μέσω συνέντευξης που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο 2019.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθύνεται αποκλειστικά σε ψυχολόγους και ειδικευμένους ή ειδικευόμενους ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους.

Το ΙΨΕΠΑ συνεχίζει να προσφέρει το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία για άλλες ειδικότητες του χώρου της ψυχικής υγείας (νοσηλευτές ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επικοινωνήστε στο τηλ. 70009057.