εκπαιδευση στην ψυχοθεραπεια | Σεμιναρια CBT | CBT Εκπαιδευση

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ EABCT ΚΑΙ EAP

Το Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας Επαγγελματικής και Προσωπική Ανάπτυξης – ΙΨΕΠΑ είναι Εγγεγραμμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας και πλήρες μέλος του Συνδέσμου Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου (ΣΓΣΨΚ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών (ΠΣΨΘ). Τα προγράμματα του είναι αναγνωρισμένα.

Με 12 χρόνια σταθερής παρουσίας στο χώρο της Ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης, το ΙΨΕΠΑ αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο φορέα εκπαίδευσης στο μοντέλο της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στη Κύπρο ( CBT Εκπαίδευση Κύπρος). Οι συνεργάτες εκπαιδευτές και επόπτες του ΙΨΕΠΑ είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες στη Κύπρο και την Ελλάδα. Οι απόφοιτοι του ΙΨΕΠΑ είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους συνδέσμους, εργάζονται και δραστηριοποιούνται στη ψυχοθεραπεία. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ