εκπαιδευση στην ψυχοθεραπεια | γνωσιακη ψυχοθεραπεια

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ EABCT ΚΑΙ EAP

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία, τη μεθοδολογία και τις κλινικές εφαρμογές του Γνωσιακού Συμπεριφορικού μοντέλου. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα τριετούς ή τετραετούς φοίτησης.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τα ευρωπαϊκά κριτήρια εκπαίδευσης για τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (EABCT) και σχεδιάστηκε ώστε να πληροί τα ευρωπαϊκά κριτήρια για την ψυχοθεραπεία (EAP).

Οι κύριοι διδάσκοντες στο πρόγραμμα έχουν πολυετή κλινική και διδακτική εμπειρία και είναι πιστοποιημένοι Γνωσιακοί Συμπεριφορικοί Ψυχοθεραπευτές από τον European Association for Behavioral & Cognitive Therapies (EABCT) και την Beck’s Academy of Cognitive Therapy. Είναι, επίσης, μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς και της Ελληνικής Εταιρείας Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας.

Το ΙΨΕΠΑ είναι Εγγεγραμμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας και πλήρες μέλος του Συνδέσμου Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου (ΣΓΣΨΚ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών (ΠΣΨΘ). Οι φοιτητές του προγράμματος μπορούν να εγγραφούν ως εκπαιδευόμενα μέλη και να κάνουν αίτηση για πλήρη μέλη αφού ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ