Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Επαγγελματικής & Προσωπικής Ανάπτυξης (ΙΨΕΠΑ)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 117, Γραφείο 301,

2013 Στρόβολος - Λευκωσία

email: info@ipsepa.com

Τηλ.: 70009057

Φαξ: 22435802