Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Επαγγελματικής & Προσωπικής Ανάπτυξης (ΙΨΕΠΑ)

Καντάρας 13, Ισόγειο,

2042 Στρόβολος - Λευκωσία

email: info@ipsepa.com

Τηλ.: 70009057