Κώδικας Δεοντολογίας

Το Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης (ΙΨΕΠΑ) ως πλήρες μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών (ΠΣΨΘ) και ακολουθώντας τις αρχές του European Association for Behavioral & Cognitive Therapies (EABCT) και του European Association of Psychotherapy (EAP) υιοθετεί τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής τους.