Βιβλία για τον επαγγελματία

Βιβλία για τη ΓΣΨ


 • Beck, JudithS.  (2000). Εισαγωγή στην Γνωσιακή Θεραπεία. Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ
 • Epstein, Baucom. Ενισχυμένη Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία Ζευγαριών. Εκδόσεις Πατάκη
 • Fairburn, Hawker, & Cooper. Γνωστική – Συμπεριφορική Θεραπεία της Παχυσαρκίας. Εκδόσεις Πατάκη
 • Stallard, P. (2006). Σκέφτομαι Σωστά Νιώθω καλά. Τυπωθήτω
 • Young J.E. & Klosko J.S (2008). Θεραπεία Σχημάτων. Εκδ. Πατάκης
 • Γονιδάκης, Φρ. (2011). Διαταραχές πρόσληψης τροφής. Γνωσιακή - συμπεριφοριστική προσέγγιση. Εκδόσεις Πεδίο
 • Παπακώστας, Ι. Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, Από τη Θεωρία στην Πράξη. Εκδόσεις  ΙΕΘΣ
 • Beck A.T & al. (1993) “Cognitive Therapy of Substance Abuse”, THE GUILFORD PRESS
 • Beck et al (2009) Schizophrenia: Cognitive Theory, Research, and Therapy, Guildford Press
 • Beck, A. (1979) Cognitive therapy of depression. The Guilford Press
 • Christine Barrowclough, Nicholas Tarrier (1992) Families of schizophrenic patients: cognitive behavioural intervention Nelson Thornes
 • Clark D.A & Beck A.T. (2010) «Cognitive Therapy of Anxiety Disorders, Science and Practice», The Guilford Press
 • DattilioF.M. & PadeskyC.A. (1995). Συμβουλευτική ζευγαριών. Γνωσιακή- συμπεριφοριστική προσέγγιση. Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα.
 • Dobson, K.S. (2001). Handbook of Cognitive-Behavioural Therapies. The Guildford Press
 • Dominic H. Lam, Steven H. Jones, Peter Hayward (2010). Cognitive Therapy for Bipolar Disorder:  A Therapist's Guide to Concepts, Methods and Practice, second edition, John Wiley and Sons Ltd
 • Greenberger, Dennis (2007). Σκέφτομαι άρα αισθάνομαι. Η γνωσιακή συμπεριφορική μέθοδος για την θεραπεία της κατάθλιψης και του άγχους. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣΠ. Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
 • Hawton et al.(1990) “Cognitive Behaviour Therapy for Psychiatric Problems: A practical    guide”, third edition, Oxford University Press
  Hope Debra A.,Heimberg Richard G.,Juster Harlan R.,Turk Cynthia L. (2009). Αντιμετώπισε το κοινωνικό άγχος. Μια γνωστική-συμπεριφορική θεραπευτική προσέγγιση - Εγχειρίδιο αυτοβοήθειας. Πατάκης
 • Len Sperry (2009) Treatment of Chronic Medical  Condition: Cognitive-Behavioural Τherapy, Strategies and integrative Treatment Protocols, American Psychological Association.
  Malkinson, R. (1997). Cognitive grief therapy: constructing a rational meaning to life following loss. New York: WW.Norton.
 • Monica Ramirez Basco et al (2007) Cognitive-Behavioral Therapy for Bipolar Disorder, Second Edition, The Guildford Press.
 • Padesky, Christine A. Dattilio, Frank M. (1995). Συμβουλευτική ζευγαριών: Γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση. Ελληνικά Γράμματα.
 • Perlis, M.L., Jungquist, C., Smith, M.T., Posner, D. (2005). Cognitive Behavioral Treatment of Insomnia. Springer.
 • Reinecke, M.A., Dattilio, F.M. & Freeman, A. (Eds) (2003). Cognitive therapy with children and adolescents: a casebook for clinical practice. New York: Guildford Press.
 • Westbrook, D., Kennerley, H., Kirk, J. (2007). An introduction to Cognitive Behavior Therapy: Skills and Applications. Sage Publications, Ltd
 • Wright, J.H., Basco, M. & Thase, M.E. (Eds) (2006). Learning Cognitive Behavior Therapy: An Illustrated Guide. American Psychiatric Publishing, Inc
 • Zayfert C. & Becker C.B. (2007) «Cognitive-Behavioural Therapy for PTSD: A  Case Formulation Approach» The Guilford Press
 • Kingdon D.,Turkington D. (2011). Γνωστική θεραπεία της σχιζοφρένειας. Πατάκης
 • Μεσσήνης, Λ. & Παναγής, Γ. (2008) «Βασική Ψυχοφαρμακολογία για ψυχολόγους και Ψυχοθεραπευτές», εκδόσεις Gotsis
 • Σίμος Γ. ( 2010) « Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία: Ένας οδηγός για την κλινική πράξη». Εκδόσεις Πατάκη