Το ΙΨΕΠΑ και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (ΚΕΣ) έχουν ξεκινήσει μια συνεργασία παροχής δωρεάν υπηρεσιών ψυχοθεραπείας σε διακαιούχους του ΚΕΣ.

Το ΙΨΕΠΑ  θα παρέχει τις υπηρεσίες ψυχοθεραπείας μέσω των εκπαιδευόμενων του οι οποίοι έχουν πλήρη εκπαίδευση και εποπτεία από έμπειρους εκπαιδευτές και χρόνια εμπειρία σε Εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό επίπεδο στους δικαιούχους του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.