Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας στα πλαίσια των ευκαιριών που προσφέρει για ανάπτυξη των Κέντρων Νεότητας και των νέων, της καλλιέργειας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής για ατομική και κοινωνική πρόοδο, προσφέρει στα μέλη του δωρεάν υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας και καθοδήγησης.

Δωρεάν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας προς τα μέλη των ΚΝ

Το πρόγραμμα προσφέρει:

 • Προσωπική ανάπτυξη των νέων
  • να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και πως αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους (εργασία, οικογένεια, κοινωνικό περιβάλλον κ.α.),
  • να αναγνωρίσουν οποιεσδήποτε αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα που πιθανόν τους δυσκολεύουν και να μάθουν τρόπους να τα αντιμετωπίζουν
  • να τροποποιήσουν συμπεριφορές που ταλαιπωρούν τους ίδιους ή/και τους  γύρω τους
 • Εξεύρεση λύσεων σε καθημερινά προβλήματα
  • να ανακαλύψουν στρατηγικές για την επίτευξη στόχων που φαντάζουν δύσκολοι και ακατόρθωτοι,
  • να μάθουν τρόπους να προσαρμόζονται και να πετυχαίνουν σε δύσκολες καταστάσεις.
 • Αντιμετώπιση αγχωδών διαταραχών
  • άγχος,
  • φοβίες,
  • κρίσεις πανικού,
  • έμμονες ιδέες ή συμπεριφορές (ιδεοψυχαναγκασμοί)
  • άγχος μετά από τραυματική εμπειρία (βία, ατύχημα, φυσικές καταστροφές κ.α.)
 • Αντιμετώπιση κατάθλιψης ή συναισθηματικών διαταραχών
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων διαπροσωπικών σχέσεων
  • διαχείριση θυμού,
  • επίλυσησυγκρούσεων,
  • ανάπτυξη αυτοεκτίμησης – ενίσχυση αυτοπεποίθησης
  • διαχείριση δύσκολων καταστάσεων π.χ. στην οικογένεια, στην εργασία, στις σχέσεις
  • αντιμετώπιση πένθους, αποχωρισμού, διαζυγίουκ.α.
 • Ατομική συμβουλευτική και συμβουλευτική γονέων κ.α.
 • Αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων όπως χρήση ουσιών, διατροφικές διαταραχές, σεξουαλικές διαταραχές

Συνεργασία ΚΟΚΕΝ με ΙΨΕΠΑ

ΙνστιτούτοΨυχοθεραπείας, Επαγγελματικής & ΠροσωπικήςΑνάπτυξης (ΙΨΕΠΑ)

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία που προσφέρει το ΙΨΕΠΑ αποτελεί πλέον μια από τις αποτελεσματικότερες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών. Ως βραχυπρόθεσμη θεραπεία είναι στις πρώτες θεραπευτικές επιλογές με άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη  (Myhr, G., &Payne, K., 2006. Jones, S.,  McGrath, E., Haaupshire, K., Owen, R., Riste, L., Roberts, C., Davies, L., & Mayes, D., 2013. Welfare, A., & Newman, R., 2013) και συχνά συστήνεται αντί της φαρμακοθεραπείας (Vos, T., Corry, J., Habby, M.M., Carter, R., &Garin, A., 2005).

Το ΙΨΕΠΑ  θα παρέχει τις υπηρεσίες ψυχοθεραπείας μέσω των εκπαιδευόμενων του οι οποίοι έχουν πλήρη εκπαίδευση και εποπτεία από έμπειρους εκπαιδευτές και χρόνια εμπειρία σε Εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πως μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με ψυχοθεραπευτή/τρια:

 1.  Τηλεφωνική επικοινωνία στο 99-993300 αναφέροντας την επαρχία σας.
 2. Θα σας δοθεί το τηλέφωνο του θεραπευτή της επαρχίας σας και θα επικοινωνήσετε για καθορισμό ραντεβού πρώτης συνεδρίας (χρειάζεται να αναφέρετε ότι επικοινωνείτε στα πλαίσια του προγράμματος του ΚΟΚΕΝ για να σας παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες).
 3. Κάθε επόμενη θεραπευτική συνεδρία θα ορίζεται στοτέλος της προηγούμενης συνεδρίας σε συνεννόηση θεραπευτή-θεραπευόμενου.

*Τα προσωπικά δεδομένα κάθε θεραπευόμενου θα προστατεύονται από το πλαίσιο της εμπιστευτικότητας και του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που διέπει τους ψυχοθεραπευτές.