Η Γνωσιακή –Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) στα παιδιά & εφήβους

Ημερομηνία: 16-17 Μαίου 2015, ώρα 09:00 -17:00

Εισηγήτρια: Δρ. Χρυσούλα Kαρμπά, Κλινική Ψυχολόγος

Στόχος: Το εργαστήριο απευθύνεται σε φοιτητές του ΙΨΕΠΑ και ειδικούς
ψυχικής υγείας (Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους) οι οποίοι θέλουν να εκπαιδευτούν στη
διάγνωση και θεραπεία με τις μεθόδους και τεχνικές της ΓΣΘ σε προβλήματα
συμπεριφοράς και μάθησης στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: Η εκπαίδευση και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με
τις μεθόδους, τεχνικές και τη θεραπευτική διαδικασία της ΓΣΘ σε ψυχολογικά
προβλήματα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Περιεχόμενο:

1. Η προέλευση και εξέλιξη της ΓΣΘ στα παιδιά & εφήβους.
2. Χαρακτηριστικά και βασικές αρχές της ΓΣΘ στα παιδιά & εφήβους.
3. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές αυτοκαθοδήγησης και αυτοελέγχου (Bandura,
Meichenbaum, Kanfer ) στα παιδιά& εφήβους.
4. Η διαγνωστική και θεραπευτική ΓΣΘ διαδικασία σύμφωνα με το μοντέλο
Rosenbaum, των 5 φάσεων (διάγνωση+ παρέμβαση) στα παιδιά & εφήβους
5. Η εφαρμογή της ΓΣΘ σε προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης παιδιών
και εφήβων.
6. Η συμβουλευτική με την οικογένεια και το σχολείο
7. Παρουσίαση και μελέτη κλινικών περιπτώσεων: Άγχος αποχωρισμού,
ενούρηση, διαταραχές ύπνου, Ειδική μαθησιακή δυσκολία, ΔΕΠ /Υ,
Κοινωνική φοβία, Σχολική φοβία, Επιλεκτική αλαλία, Προκλητική-
αντιδραστική συμπεριφορά, Επιθετική -παραβατική συμπεριφορά.

Μέθοδος: Η μέθοδος που ακολουθείται είναι ένας συνδυασμός
οπτικοακουστικής και διαλεκτικής με βιωματικά στοιχεία και ανάλυση
περιπτώσεων, μέθοδος η οποία επιτρέπει την εμπειρική κατανόηση και την
ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων (διάλογος, βιωματικές ασκήσεις,
διαδραστικό παιγχνίδι, παιχνίδια ρόλων).

Κόστος συμμετοχής: €120

Για φοιτητές: €100

Για περισσότερες πληροφορίες ή δήλωση συμμετοχής τηλεφωνείστε στο 99597275 ή γράψτε στη διεύθυνση info@ipsepa.com .

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.