Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην καθημερινή κλινική πρακτική, είναι η αλλαγή συμπεριφορών που αφορούν στην υγεία. Τέτοιες είναι το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και η ανθυγιεινή διατροφή. Η έρευνα έχει δείξει ότι αυτοί οι τέσσερεις παράγοντες κινδύνου (SNAP-smoking, nutrition, alcohol, physical activity) ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό των χρόνιων νοσημάτων όπως η καρδιοπάθειες, ο διαβήτης, η υπέρταση, ο καρκίνος, κ.α. Μια από τις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις στην αλλαγή συμπεριφορών υγείας, είναι εκείνη που συνδυάζει το Διαθεωρητικό Μοντέλο (Transtheoretical Model ή Stages of Change Model), τη συνέντευξη κινητοποίησης (Motivational Interviewing) και το μοντέλο των 5As (Assess, Advice, Agree, Assist, Arrange). Το μοντέλο αυτό, αναπτύχθηκε ειδικά για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινής κλινική πρακτικής των επαγγελματιών υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και όπως και τα υπόλοιπα, μπορεί να εφαρμοστεί από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, Ψυχολόγους, ιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας και οποιονδήποτε άλλο έρχεται σε επαφή με άτομα που εμφανίζουν τις παραπάνω επικίνδυνες για την υγεία συμπεριφορές.

H έρευνα στον τομέα της διακοπής καπνίσματος και της κατάχρησης αλκοόλ, έχει δείξει ότι η παροχή συμβουλευτικής πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα. Επιπλέον, η αξιολόγηση παρεμβάσεων που στηρίζεται στα μοντέλα που αναφέρθηκαν έδειξε ότι έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των SNAP-βασικών παραγόντων κινδύνου για τα χρόνια νοσήματα, ενώ η σύντομης διάρκειας συνεδρίες (5-15 λεπτά) έχει φανεί ότι είναι εξίσου αποτελεσματικές με τις συνεδρίες μεγάλης διάρκειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ακόμη και σε επαγγελματίες που εργάζονται σε δομές και υπηρεσίες υγείας με αυξημένο φόρτο εργασίας, να εφαρμόζουν τη συμβουλευτική για την αντιμετώπιση των κυριότερων παραγόντων κινδύνου για τα χρόνια νοσήματα. Το σεμινάριο θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και τα εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να εφαρμόσουν εξατομικευμένη συμβουλευτική για την αλλαγή συμπεριφορών υγείας.

Το σεμινάριο θα είναι συνολικής διάρκειας 12 ωρών και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Πρώτη ημέρα: διάρκεια 6 ώρες.

  1. Η Προσέγγιση των Σταδίων Αλλαγής: Διαθεωρητικό Μοντέλο & Συνέντευξη Κινητοποίησης
  2. Συμβουλευτική συμπεριφοράς: το Μοντέλο των 5As

Δεύτερη ημέρα: διάρκεια 6 ώρες

Εφαρμογή της Συμβουλευτικής Συμπεριφοράς στην Αντιμετώπιση των Κυριότερων Παραγόντων Κινδύνου:
Α) Διακοπή καπνίσματος
Β) Αύξηση φυσικής δραστηριότητας
Γ) Βελτίωση της διατροφής
Δ) Μείωση της χρήσης αλκοόλ.

Κάθε ενότητα θα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος και μέρος πρακτικής άσκησης, ενώ η εκπαίδευση στηρίζεται σε διαδραστικές μεθόδους, όπως βιωματικές ασκήσεις, brainstorming & case studies.

Εκπαιδεύτρια : Ειρήνη Αγαπιδάκη – Ψυχολόγος, MSc Health Promotion &
Education, Υπ. Διδ. Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Ημερομηνία : 11-12 Μαρτίου 2017

Ώρα: 9πμ-3μμ

Κόστος συμμετοχής: 120 ευρώ

Χώρος διεξαγώγης: ΙΨΕΠΑ – Αρμενίας 23, Γραφείο 102, 2003 Στρόβολος

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνείστε στο 99597275 ή γράψτε μας στη διεύθυνση info@ipsepa.com
Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη και μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τις 27/2/2017.