Η Θεραπεία Σχημάτων είναι μια νέα ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που προτείνεται για τη θεραπεία ατόμων με διαταραχή προσωπικότητας ή χρόνια χαρακτηριολογικά προβλήματα και προβλήματα στις σχέσεις με τους άλλους.
 
Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση της βασικής θεωρίας και στην εκμάθηση τεχνικών για την αντιμετώπιση συνηθισμένων μακροχρόνιων δυσλειτουργικών μοτίβων, όπως το να νιώθει κανείς βαθιά μέσα του μειονεκτικά. Σύμφωνα με το μοντέλο τα σχήματα, τα επίπεδα λειτουργίας, οι άκαμπτοι τρόποι αντιμετώπισης και οι ανεκπλήρωτες πυρηνικές συναισθηματικές ανάγκες αποτελούν τη βάση των τρεχόντων προβλημάτων του ατόμου, των μακροχρόνιων δυσλειτουργικών μοτίβων και των διαταραχών προσωπικότητας. Έχουν τις ρίζες τους στη παιδική και εφηβική ηλικία και συχνά αντιστέκονται στην αλλαγή. Η θεραπεία έχει σαν στόχο την επούλωση των γενικευμένων αυτών μοτίβων και την ανάπτυξη υγιών μορφών συμπεριφοράς.
 
Στόχοι του σεμιναρίου
·         Επεξήγηση του εννοιολογικού μοντέλου των σχημάτων και των επίπεδων λειτουργίας.
·         Κατάρτιση στην διαδικασία της αξιολόγησης (των σχημάτων, επιπέδων λειτουργίας και δυσλειτουργικών τρόπων αντιμετώπισης), εκπαίδευσης και διατύπωσης περιστατικού.
·         Εκμάθηση κάποιων γνωστικών, βιωματικών και συμπεριφορικών στρατηγικών με στόχο την ανατροπή χρόνιων δυσλειτουργικών μοτίβων.
·         Κατανόηση της περιορισμένης γονικής υποκατάστασης και εμπαθητικής αντιμετώπισης στη θεραπευτική σχέση.
·         Διερεύνηση του ρόλου των σχημάτων του θεραπευτή/ της θεραπεύτριας στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία.
 
Το σεμινάριο θα συμπεριλαμβάνει την παρουσίαση, επεξήγηση και συζήτηση της θεωρίας, την προβολή  video, την επίδειξη των στρατηγικών και της στάσης του θεραπευτή/ της θεραπεύτριας, και τα παιχνίδια ρόλων με στόχο την εξάσκηση στις τεχνικές. 
 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας με εκπαίδευση στη ψυχοθεραπεία.
 
Εκπαιδεύτρια:  Χριστίνα Βαλλιανάτου  (PsychD)                                                                                             
                        Advanced Certified Schema Therapist
                       (International Society of Schema Therapy)
 
Ημερομηνίες: 21-22 Μαρτίου και 18-19 Απριλίου
Κόστος εκπαίδευσης: €240 (συμπ.ΦΠΑ)
Για φοιτητές ΙΨΕΠΑ: €200 (συμπ.ΦΠΑ)
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στο 99597275. Για δήλωση συμμετοχής στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση info@ipsepa.com μέχρι τις 17 Μαρτίου 2015.
 
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.